Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Livsmedelskonsult

Tjänster

De flesta företag utsätts kontinuerligt för hårt tryck på priser och marginaler. Flera dimensioner av strategiskt tänkande krävs för att lyckas. ORCP erbjuder ett omfattande urval av tjänster för Dina specifika behov inom process, förpackningar, avseende tillväxt, globaliserings- och konkurrensfrågor samt innovation.

Vår konsulttjänst bygger på en mångårig, operativ erfarenhet inom process och förpackningsindustrin.

Ett globalt nätverk av individuella, högt kvalificerade konsulter med lång erfarenhet av företagsledning innebär ökade möjligheter till värdeskapande för Din affärsverksamhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Strategiska Konsulttjänster
 • Produktutveckling och Innovationssystem
 • Varumärken, Design
 • Projektledning – val och inköp av förpackningsmaterial, maskiner och tillbehör
 • Teknisk Support och Kvalificering
 • Miljö och Lagstiftning (delvis)

Idéer

 • Skulle Du säga ja till tvåsiffrig tillväxt med Din existerande produktportfölj?
 • Vill Du se verklig marginalökning, trots ökade kostnader för råmaterial och tuff prispress?
 • Vill Du säkerställa att Din planerade nya investering ger en hållbar konkurrensfördel?
 • Vill Du se mer frekventa och lyckade lanseringar av innovativa produkter från Ditt företag?
 • Skulle det vara av värde för Dig att få en oberoende översyn och analys av Din affärsverksamhet samt en utvärdering av aktuella och framtida förpackningsteknik, processer och applikationer

Bakgrund

 • ORCP grundades i Sverige, Mars 2007
 • Vi fokuserar framför allt på att hjälpa Dig inom konsumentförpackningsindustrin och leverantörsledet med konsulttjänster inom Strategisk planering, Affärsplaner och produktutveckling.
 • Tjugo års kvalificerad erfarenhet och gedigen branschkunskap från ledande positioner inom Livsmedels- och förpackningsindustri på global nivå, ger snabb tillgång till beslutsfattare och nyckelpersoner på alla nivåer inom förädlingskedjan för konsumentförpackningar.

ORCP AB:

 • Är en oberoende konsultfirma som löser kundernas problem ur deras synvinkel.
 • Jobbar tillsammans med andra konsulter inom branschen då det behövs.
 • Har funnits i nio år och det finns ett antal referensanläggningar som vi gjort.
 • Har arbetat mer än 30 år i branschen, mest med process och förpackning samt automation och gedigna kunskaper och kontakter till nytta för kunden.
 • Har en kostnadsbild som ger kunderna möjlighet att utveckla sin process utan att det kostar för mycket.

ORCP drivs av Ove Rydberg.                                                                                   Tidigare anställd på en av Sveriges största produktionsanläggningar för livsmedel.


Entos AB - Allt för din hemsida